Hernieuwbare energie

Energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermisch, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, biomassa, stortgas, gas van rioolwaterzuiveringsinstallaties en biogassen.