Daadwerkelijke leveringen op de Nederlandse markt:

CBS bepaalt de daadwerkelijke, fysieke leveringen van biobrandstoffen op de Nederlandse markt via combinatie van informatie uit eigen waarneming en informatie die motorbrandstofleveranciers leveren aan de Nederlandse Emissieautoriteit (de instantie die controleert of de bedrijven voldoen aan de verplichting). Door aanpassing van wetgeving behorende bij de verplichting is de logistiek en administratie van de biobrandstoffen gewijzigd en is het een stuk lastiger geworden om de daadwerkelijke leveringen aan de Nederlandse markt te bepalen. CBS schat dat de onzekerheid in het cijfer over biobrandstoffen gaat van 5 procent in 2014 naar 15 procent in 2015.