Technische toelichting

De gemiddelde gasprijs heeft betrekking op huishoudens met een jaarverbruik tussen 20 en 200 Gigajoules (bron: Eurostat).

De gemiddelde elektriciteitsprijs heeft betrekking op huishoudens met een jaarverbruik tussen 2 500 kWh en 5 000 kWh (bron: Eurostat).

De basisprijs bestaat uit de componenten transport en levering. In dit artikel zijn de prijzen meegenomen van gas en elektra via een netwerk.