Zorg

De zorg omvat alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit (zoals interne arbodiensten en zorg binnen de strijdkrachten) plaatsvinden. Zorg is daarbij breed opgevat, en omvat niet alleen geneeskundige zorg en langdurige zorg, maar ook jeugdzorg, alle vormen van welzijnszorg zoals maatschappelijke dienstverlening, opvang (van daklozen, slachtoffers, asielzoekers), kinderopvang, en beheer, bestuur en organisatie van de zorg zoals de kosten van het ministerie van VWS, en van de zorgverzekeraars.