Reden om geen vast dienstverband te hebben

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 is aan werknemers gevraagd wat de belangrijkste reden is waarom zij op dit moment geen vast dienstverband hebben of werkzaam zijn als oproep-/inval-/uitzendkracht. Daarbij kregen zij de keuze uit vier antwoordcategorieën.

Belangrijkste reden voor werknemers (25 tot 75 jaar) om geen vast dienstverband te hebben of werkzaam te zijn als oproep-/inval-/uitzendkracht, 2015:

  1. Ik heb behoefte aan flexibiliteit (14,6%)
  2. Ik heb geen behoefte aan zekerheid (4,1%)
  3. Ik ben nieuw bij mijn huidige werkgever (44%)
  4. Het lukt niet om een vaste baan te krijgen (37,4%)

Werknemers die behoefte hebben aan flexibiliteit (categorie 1), zijn in dit bericht samengenomen met werknemers die geen behoefte hebben aan zekerheid (categorie 2). Zij worden hier omschreven als flexwerkers ‘uit behoefte’. Werknemers in categorie 3 of 4 zijn samengeteld tot flexwerkers ‘uit noodzaak’.

De vraag over de belangrijkste reden om geen vast dienstverband te hebben is niet gesteld aan werknemers met een vast contract zonder vaste uren, die geen oproep-/inval/-uitzendkracht zijn. Deze groep werknemers is in de uitkomsten over de reden voor het type contract buiten beschouwing gelaten.