Vervuilingseenheden (VE)

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid afbreekbare stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Dit is gerelateerd aan de hoeveelheid zuurstof die nodig is om de vervuiling biologisch af te breken. Er geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram zuurstofverbruik per dag. Omdat aangevoerd hemelwater en afvalwater van bedrijven ook voor de nodige vervuiling zorgen, is de omvang van de vervuiling hoger dan de krap 17 miljoen VE die je volgens de definitie zou verwachten.