Gepensioneerde huishoudens

‘Gepensioneerde huishoudens’ verwijst in dit artikel naar huishoudens waarvan de kostwinner van het huishouden 55 jaar of ouder is en waarvan de voornaamste inkomensbron pensioen is. Hieronder vallen ook AOW-uitkeringen, VUT- en FPU-uitkeringen (Flexibel Pensioen en Uittreden), aanvullend pensioen en ANW-uitkeringen (Algemene nabestaandenwet). Het gaat om de groep privéhuishoudens, personen in institutionele huishoudens zijn niet meegenomen.
Het artikel gaat in op de groep gepensioneerden als totaal (zoals gedefinieerd hierboven). Daarnaast wordt ingegaan op de twee grootste groepen, namelijk eenpersoonshuishoudens en paren zonder kinderen. De overige groep bestaat voornamelijk uit eenoudergezinnen of paren met kinderen ouder dan 18, en overige meerpersoonshuishoudens.
De indeling in leeftijdsklassen in het artikel is bij de paren gebaseerd op de leeftijd van de kostwinner.