Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid van gemeenten hangt deels af van de ligging van de gemeentegrenzen. In een gemeente waarvan de grens naar verhouding ver van de bebouwde kom loopt, is de bevolkingsdichtheid van de betreffende gemeente als geheel aanmerkelijk lager dan in de bevolkingskern zelf. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Rotterdam: het hele havengebied (Maasvlakte) valt binnen de gemeentegrenzen, terwijl hier vrijwel geen mensen wonen.