Tandarts of mondhygiënisten

De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête. Aan respondenten is gevraagd wanneer zij voor het laatst de tandarts (alle leeftijden), orthodontist (8 jaar en ouder) en mondhygiënist (12 jaar en ouder) hebben bezocht en hoe vaak. De Gezondheidsenquête wordt gehouden onder de niet-institutionele bevolking. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.