Inkomensklassen

Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.

Alle inkomens worden herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is dus een maat voor de welvaart van een huishouden.

De 1e 20%-groep betreft de 20% huishoudens met het kleinste inkomen, de 2e 20%-groep betreft de personen met een inkomen dat tussen de grenswaarden van 20 en 40% liggen enz. De laatste 20%-groep bevat de 20% personen met het grootste inkomen.

De inkomensgegevens die gebruikt zijn, zijn voorlopige inkomensgegevens over het jaar voorafgaand aan de Gezondheidsenquête.