2010-2013

In 2014 is er een herontwerp van de gezondheidsenquête geweest. Dit heeft als gevolg dat sommige cijfers vanaf 2014 niet meer goed vergelijkbaar zijn met cijfers van 2013 en eerder. De nota Gezondheidsenquête 2014: een analyse van de methodebreuk geeft een beschrijving van de veranderingen en de opgetreden methodebreuken.