Ondernemers

Onder ondernemers worden personen verstaan die arbeid verrichten voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga).