Leven lang leren

Leven lang leren volgens de Europese indicator bevat in principe al het onderwijs dat wordt gevolgd door personen van 25 tot 65 jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld werkgerelateerde cursussen of workshops, maar ook voltijdse of deeltijdse opleidingen op mbo- of ho-niveau, of hobbycursussen. De opleidingen en cursussen variëren in duur en intensiteit. Deze indicator wordt gemeten vanuit de Enquête Beroepsbevolking (EBB).