Steeds meer vracht via Oost-Europese trucks de grens over

Bij het internationale vrachtvervoer vanuit en naar Nederland is de rol van voertuigen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) de laatste jaren steeds toegenomen. Ruim 15 procent van alle goederen die in 2014 over de weg de Nederlandse grens passeerden werd vervoerd in een vrachtauto uit een MOE-land. In 2006 was dit nog 6 procent. Dit meldt CBS.

Aandeel Midden- en Oost-Europese vrachtwagens groeit gestaag

In 2014 passeerde 182 miljoen ton aan goederen de Nederlandse grens over de weg. Sinds 2010 schommelt dit totaal rond de 180 miljoen ton. In die vijf jaar groeide de vracht die door Midden- en Oost-Europese vrachtwagens werd vervoerd van 20 tot 28 miljoen ton. Hun aandeel nam toe, terwijl het aandeel van Nederlandse en andere Europese wagens kleiner werd.
Tot de MOE-landen worden gerekend Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije. Van alles wat deze landen in 2014 over de weg van en naar Nederland vervoerden, nam Polen meer dan de helft voor zijn rekening (56 procent).
Bij deze cijfers wordt gekeken naar het kenteken dat de vrachtauto’s hebben. Of die voor Nederlandse of buitenlandse bedrijven rijden is niet bekend.

Vervoerd gewicht over de weg van en naar Nederland naar herkomst voertuig

Veel vaker dan vrachtwagens uit andere Europese landen vervoerden de wagens uit het midden en oosten van Europa vracht vanuit Nederland naar een derde land. Ongeveer een derde van de vracht (36 procent) ging naar het land waar de trucks vandaan kwamen. Bulgaarse, Litouwse en Roemeense trucks vervoerden vanuit Nederland zelfs minder dan 20 procent naar het eigen land. Bij vrachtwagens uit de overige Europese landen was dat bijna 83 procent.

Duitsland populairste bestemming

Zowel de Nederlandse als de buitenlandse vrachtauto’s rijden vanuit Nederland in de meeste gevallen naar Duitsland. Het aandeel van de Nederlandse vrachtauto’s op dit traject liep terug, van 70 procent in 2006 naar 63 procent in 2014. Het aandeel van Poolse truckers in het vervoer naar Duitsland groeide juist, van ruim 1 procent in 2006 tot 7 procent in 2014. Dat is een toename van 2,3 miljoen ton.

Groot aandeel Nederlandse voertuigen in Noordwest-Europa

Als het gaat om vervoer van Nederland naar het westen en noorden van Europa, hebben Nederlandse voertuigen het grootste aandeel. Voor de bestemmingen ten (zuid-)oosten van Duitsland zijn dat vrachtwagens uit MOE-landen.

Aandeel in vervoerd gewicht vanuit Nederland, 2014

Ook in andere landen meer vrachtvervoer door MOE-trucks

Ook in andere landen is de afgelopen jaren een groter deel van het grensoverschrijdend vervoer naar vervoerders uit Midden- en Oost-Europa gegaan. In de overige Noord- en West-Europese landen is dat aandeel zelfs sterker gestegen, van 12,7 procent in 2006 naar 28,4 procent in 2014. Vooral Oostenrijk, Italië en Duitsland zien dat steeds meer trucks uit de MOE-landen goederen van en naar hun land vervoeren. In 2014 was dit in Oostenrijk bijna de helft, terwijl dit in 2006 nog minder dan een kwart was.

Aandeel wegvervoer MOE-landen van vracht van en naar: