Kindregelingen vanaf 2015

Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting blijven bestaan. In plaats van de tegemoetkoming voor gehandicapte kinderen krijgen ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen dubbele kinderbijslag (net als ouders met uitwonende gehandicapte kinderen). De andere vervallen regelingen worden gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget waarbij:
• Het maximumbedrag aan inkomen om in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget omlaag gaat.
• De bedragen van het kindgebonden budget voor de eerste twee kinderen omhoog gaan.
• Voor kinderen van 12 tot 18 jaar het kindgebonden budget vanaf 1 augustus 2015 wordt verhoogd. Dit is vooral ter compensatie van het verdwijnen van de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
• Ter compensatie van de afschaffing van twee regelingen voor alleenstaande ouders er een extra bijdrage komt voor alleenstaande ouders bovenop het reguliere kindgebonden budget. Dit heet ook wel de ‘alleenstaande-ouderkop’. Deze extra bijdrage is inkomensafhankelijk.