Technische toelichting

Of een baan onder niveau is, wordt vastgesteld door het onderwijsniveau van de persoon te vergelijken met het meest voorkomende onderwijsniveau binnen het beroep waarin deze persoon werkzaam is. Er is onderscheid gemaakt tussen drie onderwijsniveaus: lager, middelbaar en hoger. Deze is bepaald voor 114 beroepsgroepen (BRC 2014). Dit is vastgesteld voor het derde kwartaal van 2015. De mogelijkheid bestaat dat als een andere periode wordt gekozen, het meest voorkomende onderwijsniveau binnen een beroep verandert. Hierdoor is het niet goed mogelijk verschillende periodes te vergelijken.

Wanneer het meest voorkomende onderwijsniveau binnen een beroep het middelbare onderwijsniveau is, en de persoon een diploma in het hoger onderwijs heeft behaald, dan betekent dit dat deze persoon werkzaam is in een baan onder niveau. Dit is ook het geval wanneer het meest voorkomende onderwijsniveau laag is en het onderwijsniveau van de persoon middelbaar of hoger. Personen met een laag onderwijsniveau kunnen werkzaam zijn in een baan van gelijk niveau of hoger.

Aangezien baan onder niveau wordt gemeten met behulp van drie onderwijsniveaus wordt binnen de opleidingen van middelbaar niveau geen onderscheid gemaakt naar niveau. Wanneer dit wordt gedaan, kan het aandeel werkzaam onder niveau voor middelbaar opgeleiden hoger uitvallen. Hetzelfde geldt voor het hoger onderwijs als onderscheid wordt gemaakt tussen hbo en wo.