Het Centraal Akkoord

Voor de zomer heeft het kabinet met drie vakcentrales afspraken gemaakt over de loonontwikkeling van kabinetssectoren (Defensie, Politie, Rijk, Rechterlijke macht) en onderwijssectoren.