Onroerendezaakbelasting (ozb)

De onroerendezaakbelasting (ozb) betreft niet alleen de belasting op woningen, maar ook die op niet-woningen, zoals bedrijfspanden.