Landbouw en landbouwrekeningen

De bedrijfstak landbouw in de landbouwrekeningen komt overeen met de afdeling 01 zoals deze in de SBI 2008 is gedefinieerd, maar met de volgende afwijkingen:
• toevoeging van de productie van wijn en olijfolie (uitsluitend van druiven en olijven die op hetzelfde bedrijf zijn geteeld),
• uitsluiting van de productie van zaaigoed voor en na de vermenigvuldiging (onderzoek en certificatie),
• uitsluiting van bepaalde diensten die in de SBI 2008 tot de landbouw worden gerekend (bv. exploitatie van irrigatiesystemen en de verhuur van machines zonder personeel). Alleen het loonwerk in de landbouw wordt in de landbouwrekeningen in aanmerking genomen.
Bedrijven buiten de bedrijfstak landbouw kunnen naast hun karakteristieke activiteit ook de landbouwactiviteit (nevenactiviteit) uitoefenen. Deze landbouwactiviteiten worden ook in de landbouwrekeningen meegenomen. Voor de bedrijven met de landbouw als hoofdactiviteit blijven de voortgebrachte niet-landbouwgoederen- en diensten in de landbouwrekeningen buiten beschouwing tenzij ze het resultaat zijn van niet-scheidbare nevenactiviteiten.
Het samenstellen van de landbouwrekeningen is een Europese verplichting. De landbouwrekeningen worden gebruikt voor de vaststelling van, het toezicht op en de beoordeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU en meer in het algemeen voor allerlei analyses van de economische situatie van de landbouw.