Een op de zes meisjes wordt online gepest

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan mannen. Meisjes tussen de 15 en 18 jaar hebben hier het vaakst mee te maken. Ruim een op de zes is wel eens online gepest. Jaarlijks hebben ruim 400 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder hier mee te maken. Dat meldt CBS.

Vrouwen vaker slachtoffer van stalken en laster

Vrouwen zijn met 3,4 procent wat vaker slachtoffer van een of meerdere vormen van cyberpesten dan mannen (2,9 procent). Ongeveer 1 procent van de vrouwen is weleens online gestalkt (hinderlijk gevolgd), twee keer zo veel als mannen. Ook met laster krijgen vrouwen vaker te maken: er worden bijvoorbeeld persoonlijke foto’s of filmpjes of roddels via sociale media verspreid.

Slachtofferschap cyberpesten, bevolking van 15 jaar of ouder, 2012/2014

Daarbij weten vrouwelijke slachtoffers (70 procent) vaker wie hen online lastig valt dan mannelijke slachtoffers (59 procent). Zij krijgen betrekkelijk vaak te maken met online pesterij van hun ex-partner. Ook zijn vrouwen iets vaker de dupe van pesterijen van collega’s of studiegenoten.

Ruim een op de zes 15- tot 18-jarige meisjes online gepest

Cyberpesten komt het meest voor bij jongeren. Van de 15- tot 18-jarige meisjes heeft ruim 15 procent hiermee te maken gehad, bijna twee keer zo veel als jongens van die leeftijd. Zij zijn vooral slachtoffer van laster. Hier speelt mee dat 15- tot 18-jarige meisjes meer deelnemen aan sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, die vaak als platform voor pestgedrag dienen. In de leeftijdsgroep van 18 tot 21 jaar werd 10 procent van de vrouwen, en 7 procent van de mannen online gepest.

Slachtofferschap cyberpesten onder 15- tot 25-jarigen, 2012/2014

Niet-westers allochtone vrouwen vaakst de dupe van cyberpesters

Niet-westers allochtone vrouwen zijn met 4,6 procent vaker de dupe van cyberpesters dan autochtone en westers allochtone vrouwen. Ze komen vaker met online stalking en laster in aanraking. Ook krijgen ze vaker te maken met chantage dan autochtone vrouwen. Zij zijn ook vaker actief op sociale media. Bij de mannen bestaan nagenoeg geen verschillen tussen de herkomstgroepen in hun ondervonden slachtofferschap.

Slachtofferschap cyberpesten naar herkomst (15 jaar of ouder), 2012/2014

Homo’s vaker slachtoffer van cyberpesten

Homo- (5,5 procent) en biseksuele mannen (4,9 procent) worden vaker online gepest dan heteroseksuele mannen (2,8 procent). Homo’s krijgen met 1,5 procent drie keer zo vaak te maken met verspreiding van persoonlijke foto’s, filmpjes of roddels. Bij vrouwen is er geen verschil in slachtofferschap naar seksuele geaardheid.

Slachtofferschap cyberpesten naar seksuele geaardheid (15 jaar of ouder), 2012/2014