Twee keer zo veel buurtcijfers op CBSinuwBuurt.nl

Wat is het aandeel huishoudens met kinderen? Hoeveel woningen staan er leeg? En wat is het gas- en elektriciteitsverbruik per type woning? Vanaf vandaag is ook deze informatie voor alle buurten in Nederland op de kaart te bekijken via CBSinuwbuurt.nl. Na een update bevat CBSinuwBuurt informatie over ruim 170 kenmerken van buurten en hun bewoners; een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige versie, meldt CBS vandaag.

90 procent meer kaarten

Bij de update zijn zowel nieuwe onderwerpen als recentere jaren van al opgenomen onderwerpen toegevoegd. Hiermee groeit het aantal kaarten op CBSinuwBuurt met zo’n 90 procent naar ruim 1,8 duizend. Nieuwe kaarten brengen onder meer de afstand tot en de keuze in (basis)scholen, de verdeling van de beroepsbevolking naar leeftijd en sector en de WOZ-waarde van huur- en koopwoningen in beeld.

Veel van de cijfers op CBSinuwBuurt.nl zijn niet alleen per buurt te bekijken, maar ook per wijk, gemeente, bevolkingskern of vierkant van 100 bij 100 of 500 bij 500 meter. De meeste cijfers zijn bovendien over meerdere jaren te raadplegen. Daarnaast biedt CBSinuwBuurt.nl de mogelijkheid om gebieden met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld de eigen buurt met één aan de andere kant van de stad of zelfs van het land. CBS vult CBSinuwBuurt meerdere keren per jaar aan met nieuwe cijfers en onderwerpen.

Over CBSinuwBuurt

Sinds 2008 maakt CBS buurtcijfers inzichtelijk op CBSinuwBuurt.nl. In maart 2015 werd een nieuwe versie van de website gelanceerd met nieuwe functies en een flink aantal nieuwe onderwerpen.
 
CBS zorgt er altijd voor dat cijfers niet herleidbaar zijn naar individuele personen, bedrijven of instellingen. Daarom zijn met name bij de vierkanten van 100 bij 100 meter cijfers over bijvoorbeeld de WOZ-waarde van woningen en de herkomst van de inwoners vaker afgeschermd. De cijfers op CBSinuwBuurt.nl zijn vrij beschikbaar als geoservice via Publieke Dienstverlening op de Kaart en als Open data via het Open data-portal van CBS.