GGZ instellingen

Instellingen voor Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) omvatten vaak zowel kort(er) durende geneeskundige zorg als langdurige zorg. Bij vergelijking met andere landen worden daarom instellingen voor kortdurende zorg en voor langdurende zorg bij elkaar geteld, ook omdat het vaak om dezelfde organisatie gaat.