Gedragsstoornissen

De internationale vergelijking gaat over de groep psychische stoornissen en gedragsstoornissen, die ook dementie en verstandelijke handicaps omvat. De OESO cijfers over de ziekenhuissector omvatten ook instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.