Aantal kinderen in Nederland daalt

© ANP

Het aantal kinderen tot 12 jaar is de laatste tien jaar gedaald. Begin 2005 telde Nederland nog bijna 2,4 miljoen kinderen, in 2015 waren dat er iets meer dan 2,2 miljoen. In Urk wonen relatief de meeste kinderen. Dit meldt CBS.

185 duizend minder kinderen in tien jaar tijd

In tien jaar tijd is het aantal kinderen in Nederland tot 12 jaar gedaald met 185 duizend. Tussen 2005 en 2010 daalde het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd nog nauwelijks, maar nam het aantal baby’s en peuters wel af. De laatste jaren neemt het aantal kinderen wat sneller af doordat het aantal kinderen van 4 tot 12 jaar ook daalt. Deze veranderingen komen vooral door schommelingen in het aantal kinderen dat elk jaar wordt geboren. Vanaf het begin van deze eeuw is dit aantal gedaald.

Aantal kinderen tot 12 jaar, jaar-op-jaarmutatie

Urk kinderrijkste gemeente

Van de Nederlandse bevolking is 13 procent jonger dan 12 jaar. Maar er zijn grote regionale verschillen. Urk heeft het grootste aandeel kinderen; bijna een kwart van haar inwoners is jonger dan 12 jaar. Renswoude, Staphorst en Lansingerland volgen met 18 procent. Gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg hebben relatief weinig kinderen. De top tien van gemeenten met de minste kinderen  wordt dan ook gedomineerd door Limburgse gemeenten: Vaals, Maastricht, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Maasgouw en Beek zijn hierin vertegenwoordigd (8 tot 10 procent).

Kinderen tot 12 jaar per gemeente, 2015

4792-carto

Dinsdag 24 november verschijnt het Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor. In deze publicatie staat uiteenlopende regionale informatie over jongeren en hun leefsituatie (gezinnen, onderwijs, criminaliteit, gezondheid).

Op 18 december verschijnt de nieuwe kernprognose waarin ingegaan wordt op de toekomstige ontwikkeling van het aantal kinderen in Nederland.