Bedrijfshoofd

Personen die voor eigen rekening en risico een land- of tuinbouwbedrijf exploiteren. Is een bedrijf een maatschap, VOF of CV (meervoudige bedrijfsvoering), dan is het bedrijfshoofd degene met de grootste zakelijke en bedrijfsmatige verantwoordelijkheid in het bedrijf. Als personen evenveel verantwoordelijkheid in het bedrijf hebben dan wordt de oudste als bedrijfshoofd aangemerkt. Ook bedrijfsleiders van besloten vennootschappen en dergelijk zijn hier meegeteld als bedrijfshoofd.