Vte (voltijdequivalenten)

Vte is een maatstaf voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen. De vte's zijn berekend door het aantal voltijddagen in december te delen door het totaal aantal dagen in deze maand (31). Het aantal voltijddagen is het aantal baandagen vermenigvuldigd met de deeltijdfactor, de relatieve arbeidsduur van de baan ten opzichte van een voltijdbaan. Het aantal baandagen is het aantal kalenderdagen dat de baan bestaat in de verslagmaand.