Uitvoer Nederlandse makelij

In de Nederlandse cijfers over de Nederlandse exportwaarde wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de export na productie van goederen in Nederland (export van Nederlandse makelij) en anderzijds de export na import uit het buitenland en eventuele lichte bewerking van de goederen (wederuitvoer). Dit onderscheid is van belang, omdat de export van een euro Nederlandse makelij ruim vijf keer meer bijdraagt aan de Nederlandse economie dan een euro wederuitvoer.
In dit artikel gaat het om de export van Nederlands makelij. De wederuitvoer van Nederland richting Azië wordt buiten beschouwing gelaten.