Living Planet Index-indicatoren:

De LPI en zijn deelindicatoren zijn door het CBS berekend en op verzoek aan het WNF geleverd, op basis van tal van gegevens die door vrijwilligersorganisaties en instituten zijn verzameld. Behalve in het Living Planet Report zijn de trends ook op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) gepubliceerd. Hieronder staat een overzicht van de nieuwe LPI-indicatoren.