Herkomstgroepering

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
In dit nieuwsbericht maken we onderscheid tussen autochtonen en allochtonen (eerste en tweede generatie).
Een autochtoon is een persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.