Personen met bijstand onder de Wet

Tot en met juni 2015 vallen personen met bijstand onder de Wet werk en bijstand (WWB), deze gevallen komen door overgangsrecht per 1 juli 2015 onder de Participatiewet te vallen. Nieuwe instromers in de bijstand vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.