Veranderende regelgeving

Er is gekozen voor de vergelijking 2012-2014, omdat in 2013 een klein deel van de ouders vanwege een te hoog inkomen niet meer in aanmerking kwam voor toeslag. Het is aannemelijk dat deze ouders wel gebruik bleven maken van kinderopvang. Een vergelijking van 2012 en 2013 zou dus een vertekend beeld opleveren over het afnemend gebruik van kinderopvang, zeker voor de rijkere gemeenten.