Vooral mannen vragen asiel aan, vrouwen en kinderen reizen na

© ANP

In de eerste acht maanden van 2015 dienden vooral volwassen mannen een eerste asielverzoek in. De groep die een gezinslid volgde dat al eerder in Nederland asiel had aangevraagd, bestond vooral uit vrouwen en kinderen. Van januari tot augustus van dit jaar bereikten 17 duizend asielzoekers Nederland, en 8 duizend nareizigers. Dat meldt CBS.

In de eerste acht maanden van 2015 was 59 procent van de asielzoekers een volwassen man, 20 procent een vrouw, en 21 procent een kind. Bijna tweederde van de nareizigers was minderjarig en 31 procent vrouw.

Asielzoekers naar geslacht en leeftijd, januari tot en met augustus 2015

Veel nareizigers uit Syrië

Asielzoekers uit Syrië maken veel gebruik van de mogelijkheid om gezinsleden te laten nareizen. Van december 2014 tot en met juli 2015 overtrof het aantal nareizende gezinsleden uit Syrië het aantal asielzoekers uit dat land. In augustus daarentegen kwamen er weer veel meer asielzoekers dan nareizigers uit Syrië. In de eerste acht maanden waren er daardoor meer Syrische asielzoekers dan nareizigers. In totaal vroegen 6 100 Syriërs asiel aan en reisden er 5 300 na. Onder de 5 500 Eritreeërs die zich dit jaar aanmeldden bevonden zich veel minder nareizigers. Zij vormden maar 7 procent van de asielinstroom uit dit land.

Eerste asielverzoeken en nareizigers uit Syrië

Eerste asielverzoeken en nareizigers uit Eritrea

Vooral Syriërs en Eritreeërs

Van januari tot en met augustus 2015 kwamen ruim 25 duizend asielzoekers  en nareizende gezinsleden naar Nederland. In augustus 2015 waren het er bijna 7 duizend, van wie ruim de helft uit Syrië kwam. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nam zowel het aantal asielzoekers als het aantal nareizigers toe. Toen meldden zich ruim 17 duizend asielzoekers en nareizigers en vormden Syriërs 37 procent van het totaal. De stijging deed zich voornamelijk voor bij Syriërs, Eritreeërs en staatlozen (meestal Palestijnen uit Syrië). Het aantal asielzoekers met een andere nationaliteit bleef nagenoeg stabiel.

Totaal eerste asielverzoeken en nareizigers naar nationaliteit

Door de ontwikkeling van de asielinstroom is een registratieachterstand ontstaan. De nog niet geregistreerde vreemdelingen worden in de maand gerapporteerd waarin de desbetreffende vreemdeling formeel wordt geregistreerd.