Werkloosheid

Werklozen zijn mensen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Het werkloosheidspercentage is het aantal werklozen uitgedrukt als percentage van de totale (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.