Producenten industrie positief

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september iets gestegen ten opzichte van augustus, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,5 in augustus naar 3,8 in september. Dat komt vooral doordat ondernemers positiever zijn over hun orderportefeuille en hun voorraden. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Industrie positiever over orderportefeuille en voorraden

Producenten in de industrie zijn in september positiever over hun voorraden gereed product en hun orderportefeuille. Over de productie in de komende drie maanden zijn ze echter minder positief dan in augustus.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Ondernemers ook positief over verwachte personeelssterkte

Voor het eerst sinds juli 2011 is het aantal ondernemers dat een groei in personeel verwacht groter dan het aantal dat een afname verwacht. In september verwachtte 11,7 procent dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal toenemen, terwijl 11,2 procent rekende op een afname. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam daarmee uit op 0,5.

Verwachte personeelssterkte komende drie maanden

Bron, StatLine:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.