Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden, bijvoorbeeld tussen gemeenten, tussen provincies of tussen waterschappen. Het kan ook gaan om de samenwerking tussen een provincie, een aantal gemeenten binnen die provincie en een waterschap. De samenwerking komt tot stand op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De samenwerkende decentrale overheden dragen taken en verantwoordelijkheden over aan de gemeenschappelijke regelingen waarbinnen zij samenwerken.