Decentralisatie

Een deel van het sociaal domein is per 1 januari 2015 overgeheveld van het Rijk, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  en de provincies naar de gemeenten. Gemeenten zijn daardoor meer verantwoordelijk geworden voor het bieden van zorg aan langdurige zieken en ouderen, het bieden van hulp bij het zoeken naar werk en de (geestelijke) jeugdzorg.