Bewonerswisseling

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt ook wel huurharmonisatie genoemd. Ook na renovatie van de woning mag de huur extra worden verhoogd. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.