Aandeel van ingevoerde producten in de totale consumptie

Bij de berekening van het belang van de invoer in de totale huishoudensconsumptie gaat het niet alleen om direct ingevoerde eindproducten zoals smartphones, maar ook om ingevoerde halffabricaten die hier zijn verwerkt tot goederen of diensten voor de Nederlandse markt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invoer van pinda’s om pindakaas te maken.
De consumptie betreft hier de waarde van de consumptie van goederen en diensten door huishoudens in Nederland in lopende prijzen. Hierbij wordt de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWH’s) niet meegeteld. Deze worden in StatLinetabellen wel meegeteld onder consumptieve bestedingen van huishoudens.