Consumenten zijn positiever

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De stemming onder consumenten is deze maand verbeterd ten opzichte van juli. Het consumentenvertrouwen steeg 2 punten en komt uit op 6. Het vertrouwen is daarmee weer terug op het niveau van juni, meldt CBS. De toename van het vertrouwen komt vooral doordat consumenten positiever oordelen over het economisch klimaat.

Met 6 ligt het consumentenvertrouwen in augustus boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Oordeel over de economie verbetert sterk

Het oordeel over de economie is in augustus aanzienlijk beter dan in juli. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 20, tegen 12 in juli. De verbetering komt doordat consumenten positiever zijn over zowel de economische situatie in de afgelopen als in de komende 12 maanden.

De koopbereidheid van consumenten is in augustus een fractie negatiever dan in juli. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op -3. Dit komt vooral doordat consumenten iets negatiever oordelen over hun financiële situatie de afgelopen 12 maanden. Ook vinden ze de tijd iets minder gunstig voor het doen van grote aankopen.

Consument verwacht daling werkloosheid

De verwachting van consumenten over de toekomstige werkloosheid verbeterde aanzienlijk en is net als in juni positief. Ruim 40 procent van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal dalen, ruim 27 procent voorziet een stijging. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt hiermee uit op 13. Vandaag maakt CBS ook bekend dat de werkloosheid in juli is afgenomen. Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid van consumenten.

Verwachtingen m.b.t. de werkloosheid in de komende 12 maanden

Samenstelling consumentenvertrouwen

schema consumentenvertrouwen

Bron:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.