Niet-natuurlijke doodsoorzaken

Overlijden van een persoon veroorzaakt door moord, doodslag, geweld, vervoersongeval (waaronder verkeersongevallen), privéongeval, bedrijfsongeval of door zelfdoding. Ook wel uitwendige doodsoorzaken genoemd. Euthanasie wordt niet aangemerkt als niet-natuurlijke dood. In dit nieuwsbericht zijn vervoersongevallen (ICD-10 codes: V01-V99) en zelfdoding (ICD-10 codes: X60-X84) zichtbaar gemaakt, twee doodsoorzaken die vooral onder jongeren een grote rol spelen. Op latere leeftijd gaat het vooral om vallen (W01-W19). Deze zijn niet apart zichtbaar gemaakt in grafiek 5, maar daar onderdeel van overige doodsoorzaken.