EMU-normen

Volgens het Groei- en Stabiliteitspact voor eurovoerende landen mag het tekort van de overheid niet boven de 3 procent en de schuld van de overheid niet boven de 60 procent uitkomen. Is dit wel het geval dan moet de overheid inspanningen verrichten om tekort en/of schuld te verlagen.