Een jaar later

Het betreft alle ESF-deelnemers aan projecten die gericht zijn op de bestrijding van jeugdwerkloosheid.