Consumenten zijn aanzienlijk positiever

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

De stemming onder consumenten is in juni 2015 aanzienlijk verbeterd ten opzichte van mei. Het consumentenvertrouwen steeg 4 punten en komt uit op 6. Dat is het hoogste niveau in bijna acht jaar tijd, meldt CBS vandaag. De toename van het vertrouwen komt vooral doordat consumenten positiever oordelen over het economisch klimaat.

Met 6 ligt het consumentenvertrouwen in juni boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Oordeel over de economie verbetert sterk, koopbereidheid minder negatief

Het oordeel over de economie is in juni aanzienlijk beter dan in mei. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 21, tegen 13 in mei. De verbetering komt doordat consumenten positiever zijn over zowel de economische situatie in de afgelopen als in de komende 12 maanden.

De koopbereidheid van consumenten is in juni wat minder negatief dan in mei. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen stijgt met 2 punten tot -3. Consumenten oordelen minder negatief over hun toekomstige financiële situatie. Ook vinden ze het een gunstige tijd voor het doen van grote aankopen.

Consument verwacht daling werkloosheid

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid van consumenten. Hun verwachting over de toekomstige werkloosheid verbeterde aanzienlijk en is in juni voor het eerst in ruim vier jaar positief. Bijna 40 procent van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal dalen, ruim 29 procent voorziet een stijging. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt hiermee uit op 11. Vandaag maakt CBS ook bekend dat de werkloosheid de afgelopen drie maanden gemiddeld met 5 duizend per maand is afgenomen.

Verwachtingen m.b.t. de werkloosheid in de komende 12 maanden

Samenstelling consumentenvertrouwen

consumentenvertrouwen

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.