Zorgpremie

Het betreft de som van de nominale premie voor de basisverzekering en de premie voor een eventuele aanvullende verzekering. De inkomensafhankelijke bijdrage die meestal door werkgevers of uitkeringsinstanties betaald wordt, is niet meegeteld. Omdat iedere Nederlander van 18 jaar of ouder verzekeringsplichtig is, wordt de premie die huishoudens betalen voor een groot deel bepaald door het aantal volwassenen in het huishouden. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Daarnaast spelen de  keuze voor een aanvullende verzekering en/of vrijwillig eigen risico en een eventuele collectiviteitskorting een rol bij de hoogte van de te betalen premie.