Consumenten zijn positief

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De stemming onder consumenten is in mei 2015 iets verbeterd ten opzichte van april. Het consumentenvertrouwen steeg 2 punten en komt uit op 2. De toename van het vertrouwen komt vooral doordat de koopbereidheid van consumenten minder negatief is.
Met 2 ligt het consumentenvertrouwen in mei boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-9). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd
 
 
Koopbereidheid neemt toe, oordeel over de economie verandert nauwelijks

De koopbereidheid van consumenten is in mei wat minder negatief dan in april. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen stijgt met 3 punten tot -5. Consumenten oordelen minder negatief over hun toekomstige financiële situatie. Ook vinden ze de tijd voor het doen van grote aankopen iets gunstiger.

Het oordeel over het economische klimaat verandert nauwelijks. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 13, tegen 12 in april.

Koopbereidheid, seizoengecorrigeerd

Samenstelling consumentenvertrouwen

consumentenvertrouwen

Bron: StatLine, Consumentenvertrouwen

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.