Kwalificatieveroudering

In deze bijdrage staat functie-inhoudelijke kwalificatieveroudering centraal. Dit treedt op wanneer competentievereisten voor bepaalde functies veranderen. Daardoor kan zich de situatie voor gaan doen dat mensen die in betreffende functies werkzaam zijn op den duur niet meer kunnen voldoen aan deze veranderende eisen. Zie: