Industrie produceert weer meer, na vijf maanden krimp

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1,6 procent hoger dan in maart 2014, zo maakt het CBS vandaag bekend. Dat is de eerste stijging na vijf maanden met krimp. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Farmaceutische industrie noteerde grootste productiestijging, chemie grootste daling

De productie van de farmaceutische industrie was 16,6 procent hoger dan in maart 2014. De transportmiddelenindustrie produceerde 9,2 procent meer. Ook de productie van de elektrische-apparaten-, voedingsmiddelen- en metaalproductenindustrie lag hoger dan een jaar eerder.

De productie van de chemische industrie daarentegen was 4,8 procent lager dan in maart 2014. Ook de aardolieproductenindustrie en de machine-industrie produceerden minder.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna 70 procent van de industriële productie.

Licht stijgende trend sinds zomer 2014

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van februari op maart 2015 daalde de productie met 1,4 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert echter aanzienlijk. In februari 2014 werd het hoogste niveau van 2014 bereikt. Daarop volgden zowel dalingen als stijgingen. Sinds de zomer van 2014 is de trend echter stijgend.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten in april aanzienlijk beter

De stemming onder de ondernemers in de industrie was in april aanzienlijk beter dan een maand eerder. Producenten waren ook aanmerkelijk positiever over de productie in de komende drie maanden. Het producentenvertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

De industriële ondernemers in Duitsland zijn in april opnieuw positiever geworden. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.