Persoon in huishouden met lage werkintensiteit

Personen van 0 tot 60 jaar die in een huishouden wonen waar de volwassenen (18 tot 60 jaar, uitgezonderd studenten van 18 tot 25 jaar) minder dan 20 procent van de tijd betaalde arbeid hebben verricht in de voorgaande 12 maanden.