Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon en biomassa. Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is van natuurlijke processen die constant worden aangevuld. Fossiele energie en kernenergie vallen daarom niet onder hernieuwbare energie.