De kwaliteit van leven in Nederland is bovengemiddeld vergeleken met andere EU-landen

De kwaliteit van het leven in Nederland is groot in vergelijking met andere landen in de Europese Unie. Binnen alleen de Noordwestelijke EU-landen zit Nederland in de middenmoot.

Het Europese statistiekbureau Eurostat heeft in een onderzoek voor alle landen van de EU een groot aantal indicatoren voor de kwaliteit van het leven bij elkaar gezet, verdeeld over verschillende dimensies. Behalve voor veiligheid scoort Nederland voor elke dimensie rond of boven het EU-gemiddelde. Vooral op gebied van de materiële levensstandaard en de economische zekerheid doet Nederland het in 2013 bovengemiddeld goed.

Nederlanders waarderen hun leven met een 7,8

Een subjectieve indicator voor de kwaliteit van het leven is de mate waarin men tevreden is met het leven. De inwoners van de Zuid- en Oost-Europese landen zijn in het algemeen minder tevreden met het leven dan de inwoners van de Noordwest-Europese landen. Nederlanders blijken met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 erg tevreden te zijn, maar ook hier nemen ze binnen de Noordwest-Europese landen een middenpositie in. De inwoners van Finland, Denemarken en Zweden zijn het meest tevreden met het leven.

Bronnen: